A finals de febrer el grup Batà es prepara per traspassar les fronteres aquoses i viatjar cap a Mallorca, en una gira que recorrerà dos dels teatres més emblemàtics de la illa. El divendres 25 de febrer estaran a Can Alcover en la ciutat de Palma, oferint un recital que començarà a les 20:00. Una dia més tard, dissabte 26, viatjaran cap a Manacor per oferir un concert al Teatre de Manacor a les 20:30. Aquesta incursió en terres mallorquines és símptoma del bon estat del que gaudeix el grup, el qual van poder escoltar el mes passat al recopilatori Música de Telers.

0